5kg 75g = …………….kg 80g = ……………………kg 46dm vuông = ………………mét vuông 45dm vuông 27cm vuông = …………………

Question

5kg 75g = …………….kg
80g = ……………………kg
46dm vuông = ………………mét vuông
45dm vuông 27cm vuông = ………………………….dm vuông

in progress 0
Natalia 4 tháng 2021-07-30T21:47:15+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:48:25+00:00

  Đáp án:

  5kg 75g = 5,075kg

  80g = 0,08kg

  46dm vuông = 0,46mét vuông

  45dm vuông 27cm vuông = 45,27dm vuông

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bạn học tốt ^^

  0
  2021-07-30T21:49:06+00:00

  5kg 75g = 5,075kg

  80g = 0,08kg

  46dm² =0,46m²

  45dm²  27cm² = 45,27 dm²

  Học tốt…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )