5m^3 24 dcm^3= ? m ^ 3 2,7m^3 = dcm^3 4h 15p = giờ gi

Question

5m^3 24 dcm^3= ? m ^ 3 2,7m^3 = dcm^3 4h 15p = giờ gi

in progress 0
Madelyn 55 phút 2021-11-25T11:59:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T12:01:01+00:00

  5m^3 24 dcm^3= 5,024m ^ 3

  2,7m^3 =  2700 dcm^3

  4h 15p = 4giờ 900giây

   

  0
  2021-11-25T12:01:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   5(3/125)m^3

  2700dm^3

  4giờ 900 giây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )