5mũ n = 625 | n2 (2x + 2 mũ 5) . 2004mũ 5= 2004 mũ 6

Question

5mũ n = 625 | n2
(2x + 2 mũ 5) . 2004mũ 5= 2004 mũ 6

in progress 0
aihong 5 tháng 2021-07-17T19:11:12+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:12:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $5^{n}$ =625

  ⇒$5^{n}$=$5^{4}$

  ⇒n =4

  b) (2x+$2^{5}$ ) .$2004^{5}$ =$2004^{6}$ 

  ⇒ 2x+$2^{5}$  =$2004^{6}$  :$2004^{5}$ 

  ⇒2x +32 =2004

  ⇒2x        =1972

  ⇒ x         =986

  0
  2021-07-17T19:12:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `5^n=625=5^4`

  `=>n=4`

  `(2x + 2^5) . 2004^ 5= 2004^6`

  `=>2x+32=2004^6/2004^5=2004`

  `=>2x=1972`

  `=>x=986`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )