5sao và tlhn 1 người đi từ A tới B gồm 2 đoạn : đoạn thứ 1 dài 12km mất 20 phút , đoạn 2 dài 8km mất 10 phút . tính tốc độ tb của người đó trên cả đo

Question

5sao và tlhn
1 người đi từ A tới B gồm 2 đoạn : đoạn thứ 1 dài 12km mất 20 phút , đoạn 2 dài 8km mất 10 phút . tính tốc độ tb của người đó trên cả đoạn AB

in progress 0
Faith 6 ngày 2021-09-03T19:48:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:50:04+00:00

   đổi 20p =1/3h ;  10p=1/6h

  vận tốc trung bình của cả quãng đường là

  (12+8)/(1/3+1/6)=40( km/h)

  vậy vận tốc trung bình là 40km/h

  0
  2021-09-03T19:50:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     Đổi 20p =  1/3 h          ;      10p = 1/6h

  vtb = (s1 + s2) + (t1 + t1) = (12 + 8) ÷ (1/3+1/6) = 40 km/h 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )