6,4g khí Sunfuarơ SO2 có số mol phân tử là bao nhiêu

Question

6,4g khí Sunfuarơ SO2 có số mol phân tử là bao nhiêu

in progress 0
Claire 1 năm 2021-11-13T06:51:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:52:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   0,1 mol

  nSO2 = 6,4 : 64 = 0,1 mol

  0
  2021-11-13T06:53:05+00:00

  $n_{SO2}=6,4/64=0,1mol$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )