6x.(x-5)+3x.(7-2x)=18 tìm x biết giúp em với ạ

Question

6x.(x-5)+3x.(7-2x)=18 tìm x biết giúp em với ạ

in progress 0
Valentina 35 phút 2021-09-14T08:42:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:44:08+00:00

  \(6x.(x-5)+3x.(7-2x)=18\)

  \(6x^2 -30x + 21x – 6x^2 = 18\)

  \(-9x = 18\)

  \(x= 18 :(-9)\)

  \(x=-2\)

  0
  2021-09-14T08:44:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )