6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được a gam NaI 1,98g NaIO3 và nước .Giá trị a là bn ?

Question

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được a gam NaI 1,98g NaIO3 và nước .Giá trị a là bn ?

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-12-08T01:55:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  1
  2021-12-08T01:57:26+00:00

  Đáp án: 7,5 g ạ

   

  Giải thích các bước giải:

                3I2 + 6NaOH -> 5NaI + NaIO3 + 3H2O

  mol                                    0,05       0,01   

  mNaI = a = 0,05 . 150 = 7,5 g         

   

  1
  2021-12-08T01:57:33+00:00

  3I2 + 6NaOH ==> NaIO3 + 5NaI + 3H2O

  Ta có: nNaIO3= 1,98/198=0,01 (mol)

  ==> nNaI=5nNaIO3= 5×0,01=0,05 (mol)

  ==> mNaI= 0,05×150= 7,5 (g)

  Vậy a= 7,5 (g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )