6. Chọn câu đúng. Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi

Question

6. Chọn câu đúng.
Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ:
A. Loe rộng dần ra.
B. Truyền thẳng.
C. Bị thắt lại.
D. Trở thành trùm tia song song.
7. Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia đó ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính, nếu:
A. Tia tới qua quang tâm mà không trùng với trục chính.
B. Tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.
C. Tia tới song song với trục chính.
D. Tia tới bất kì
8. Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây:
A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của mặt trời.
B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh mặt trời.
C. Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của mặt trời.
D. Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của mặt trời.
9. Di chuyển ngọn nến dọc theo chục chính của một thấu kính phần kì, rồi tìm ảnh của nó ta sẽ thấy gì.
A. Có lúc ta thu được ảnh thật, có lúc ta thu được ảnh ảo.
B. Nếu đặt ngọn nến ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính, ta sẽ thu được ảnh thật.
C. Ta luôn thu được ảnh ảo, dù đặt ngọn nến ở bất kì vị trí nào.
D. Ta chỉ thu được ảnh ảo, nếu đặt ngọn nến trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
10. Thấu kính nào được ứng dụng vào trong máy ảnh? vì sao?
A. Thấu kính hội tụ vì có thể thu được ảnh ảo trên màn hứng ảnh.
B. Thấu kính phân kì vì có thể thu được ảnh ảo trên màn hứng ảnh.
C. Thấu kính hội tụ vì có thể thu được ảnh thật trên màn hứng ảnh.
D. Thấu kính phân kì vì có thể thu được ảnh thật trên màn hứng ảnh.

in progress 0
Sadie 2 giờ 2021-10-12T01:22:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:23:02+00:00

  Đáp án:

   6. C

  7. B

  8. B

  9. C

  10. C

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )