6, Cuối năm 1929, phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện gì? A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập. B. Tân Việt Cách mạng Đản

Question

6, Cuối năm 1929, phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện gì?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập.
B. Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập.
C. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập.
D. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời.
7, “Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc”, là chủ trương của Đảng khi mở chiến dịch nào?
A. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
B. Chiến dịch Tây Nguyên 1954.
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
D. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.
8, Năm 1969, Mĩ đã đạt được thành tựu gì nổi bật về khoa học – kĩ thuật?
A. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”.
B. Chế tạo ra công cụ sản xuất mới.
C. Đưa con người lên mặt trăng.
D. Tạo ra cừu Đô-li.
9, Tổn thất nào của Liên Xô là nặng nề nhất do hậu quả của chiến tranh?
A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.
C. Hơn 1710 thành phố bị đổ nát.
D. Hơn 27 triệu người chết.

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-07-09T22:25:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:26:13+00:00

  6, Cuối năm 1929, phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện gì?

  A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập.

  B. Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập.

  C. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập.

  D. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời.

  7, “Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc”, là chủ trương của Đảng khi mở chiến dịch nào?

  A. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.

  B. Chiến dịch Tây Nguyên 1954.

  C. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

  D. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

  8, Năm 1969, Mĩ đã đạt được thành tựu gì nổi bật về khoa học – kĩ thuật?

  A. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”.

  B. Chế tạo ra công cụ sản xuất mới.

  C. Đưa con người lên mặt trăng.

  D. Tạo ra cừu Đô-li.

  9, Tổn thất nào của Liên Xô là nặng nề nhất do hậu quả của chiến tranh?

  A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.

  B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.

  C. Hơn 1710 thành phố bị đổ nát.

  D. Hơn 27 triệu người chết.

  @Xin ctlhn nha tus

  0
  2021-07-09T22:26:34+00:00

  `6.` D. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời.

  GT:

  + Đông Dương Cộng sản đảng (tháng 6-1929)

  + An Nam Cộng sản đảng (8-1929)

  + Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929).

  `7`. D. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

  GT: Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt –Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Đó là chủ trương của Đảng khi mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

  `8`. C. Đưa con người lên mặt trăng.

  GT: Ngày 20 tháng 7, năm 1969 Mĩ là quốc gia đầu tiên đưa con người đặt chân lên mặt trăng.

  `9`. D. Hơn 27 triệu người chết.

  GT: Tổn thất về người là tổn thất nặng nề nhất của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ II

  `text{#Mộc}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )