6. Đốt cháy 7,5g hỗn hợp bột nhôm và magie cần dùng 3,92l khí oxi ở đktc. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Question

6. Đốt cháy 7,5g hỗn hợp bột nhôm và magie cần dùng 3,92l khí oxi ở đktc. Tính
khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

in progress 0
Anna 1 năm 2021-11-13T05:48:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:49:34+00:00

  Đáp án:

   2,7g và 4,8 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\\
  2Mg + {O_2} \to 2MgO\\
  n{O_2} = \dfrac{{3,92}}{{22,4}} = 0,175\,mol\\
  Al(a\,mol),Mg(b\,mol)\\
  27a + 24b = 7,5\\
  0,75a + 0,5b = 0,175\\
   =  > a = 0,1b = 0,2\\
  mAl = 0,1 \times 27 = 2,7g\\
  mMg = 0,2 \times 24 = 4,8g
  \end{array}\)

  0
  2021-11-13T05:49:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )