6 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại o tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt

Question

6 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại o tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt

in progress 0
Nevaeh 11 phút 2021-09-15T20:03:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T20:04:55+00:00

  Đáp án: 30

   

  Giải thích các bước giải:

   Áp Dụng Công Thức Công Thức n×(n-1)

  ta có : 6×5=30 

   

  0
  2021-09-15T20:05:43+00:00

  Đáp án:

  >20

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )