6 giờ 15 phút +4 giờ 10 phút =…….giờ………phút

Question

6 giờ 15 phút +4 giờ 10 phút =…….giờ………phút

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-06T14:29:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:30:57+00:00

  Đáp án:10 giờ 25 phút

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T14:31:23+00:00

  Đáp án:10 giờ 25 phút 

   

  Giải thích các bước giải: 6 giờ 15 phút + 4 giờ 10 phút=10 giờ 25 phút.

  nhớ vote mình nha!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )