6. Một ôtô khối lượng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Tìm độ lớn lực ma sát?

Question

6. Một ôtô khối lượng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Tìm độ lớn lực ma sát? ĐS: 4000N
7. Một chiếc xe đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì tắt máy, bắt đầu chuyển động thẳng chậm dần đều từ điểm O. Cho hệ số ma sát của chuyển động  = 0,2. và g = 10m/s 2. Áp dụng định lý động năng tìm
a. Quãng đường xe đi được kể từ khi tắt máy đến khi xe dừng hẳn tại điểm M .
b. Vận tốc khi xe đến điểm N , biết quãng đường ON = 75m.

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-06T09:15:43+00:00 1 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:17:08+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  6.{F_{ms}} = 4000N\\
  7.\\
  a.s = 100m\\
  b.v = 10m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  6.\\
  a = \frac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \frac{{0 – {{20}^2}}}{{2.50}} =  – 4m/{s^2}\\
  {F_{ms}} =  – ma =  – 1000. – 4 = 4000N\\
  7.\\
  a.\\
  {F_{ms}} = \mu mg = 0,2.m.10 = 2m(N)\\
  {W_d}’ – {W_d} = {A_{ms}}\\
  0 – \frac{1}{2}m{v^2} = {F_{ms}}.s.\cos 180\\
   – \frac{1}{2}.m{.20^2} = 2m.s.\cos 180\\
   \Rightarrow s = 100m\\
  b.\\
  {W_d}” – {W_d} = {A_{ms}}\\
  \frac{1}{2}mv{^2} – \frac{1}{2}m{v^2} = {F_{ms}}.ON.\cos 180\\
  \frac{1}{2}mv{^2} – \frac{1}{2}.m{.20^2} = 2m.75.\cos 180\\
   \Rightarrow v = 10m/s
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )