6.Người có lối sống liêm khiết không thực hiện hành vi nào sau đây? A: Tham gia nghĩa vụ quân sự. B: Tiếp thu ý kiến đóng góp. C: Trục lợi tài sản

Question

6.Người có lối sống liêm khiết không thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Tham gia nghĩa vụ quân sự.
B:
Tiếp thu ý kiến đóng góp.
C:
Trục lợi tài sản công cộng.
D:
Từ chối tiếp nhận ưu đãi.
7
Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai người hoặc nhiều người trên cơ sở
A:
cùng sùng bái mọi nghi lễ tôn giáo.
B:
hợp nhau về quan điểm, sở thích.
C:
sẵn sàng phán xét lẫn nhau.
D:
ràng buộc nhau về tài chính.
8
Là lớp trưởng, Q thường xuyên nói dối thầy cô khi bạn M là bạn thân của mình vi phạm nội quy trong lớp học.Việc làm của Q nhằm mục đích nào sau đây trong tình bạn?
A:
Đấu tranh phê bình lành mạnh.
B:
Thực hiện công bằng tuyệt đối.
C:
Bao che khuyết điểm của bạn.
D:
Thay đổi cách nhìn cuộc sống.
9
B và H thân nhau vì cùng yêu thích lịch sử địa phương. Biết nhà H nghèo, B thường nhờ mẹ bí mật đóng học phí giúp bạn. Ở lớp, hai bạn luôn thẳng thắn phê bình những ý kiến trái chiều và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập với bạn bè. Quan hệ của H và B không thể hiện nội dung nào sau đây của tình bạn trong sáng, lành mạnh?

A:
Luôn bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
B:
Chỉ quan tâm khi hoạn nạn.
C:
Đề cao tư tưởng bản vị.
D:
Phù hợp với nhau về quan niệm sống.
10
Học sinh không thể hiện tính kỉ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Làm việc riêng trong giờ học.
B:
Phê bình những việc làm sai trái.
C:
Bình phẩm chê bai người khác.
D:
Từ chối sự giúp đỡ của bạn bè.

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-09-07T08:22:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:24:16+00:00

  6.c      7.b     8.c.      9.c.       10.a 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

  0
  2021-09-07T08:24:21+00:00

  6. C

  7. B

  8. C

  9. B

  10. A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )