60đ ai vô tl thì nhận, spam thì biến :) k) $\frac{4^{5}.9^{4} – 2. 6^{9}}{2^{10} 3^{8} + 6^{8} . 20}$

Question

60đ ai vô tl thì nhận, spam thì biến 🙂
k) $\frac{4^{5}.9^{4} – 2. 6^{9}}{2^{10} 3^{8} + 6^{8} . 20}$

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-06T10:06:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T10:07:19+00:00

  `\frac{4^{5}.9^{4} – 2. 6^{9}}{2^{10} 3^{8} + 6^{8} . 20}`

  `=[2^10 .3^8-2 .2^9 .3^9]/[2^10 .3^8 + 2^8 .3^8 .2^2 .5]`

  `=[2^10 .3^8- 2^10 .3^9]/[2^10 .3^8 + 2^10 .3^8 .5]`

  `=[2^10 .3^8(1-3)]/[2^10 .3^8(1+5)]`

  `=[-2]/[6]`

  `=[-1]/[3]`

  0
  2021-07-06T10:07:30+00:00

  #HỌC TỐT NHA!

  #Nocopy 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )