636363 x 37 – 373737 x 63 Giải chi tiết nha

Question

636363 x 37 – 373737 x 63
Giải chi tiết nha

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-07-29T03:54:41+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:56:22+00:00

  636363 x 37 – 373737 x 63

  =63 x 10101 x 37 – 37 x 10101 x 63

  =10101 x ( 63 x 37 – 37 x 63 )

  =10101 x          0

  =0

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )