-7x^2 + 4x =3 Giải hộ mình bài này nha Đây là bài lớp 9

Question

-7x^2 + 4x =3
Giải hộ mình bài này nha
Đây là bài lớp 9

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-12T08:13:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:15:01+00:00

  Đáp án:

  Phương trình vô nghiệm.

  Giải thích các bước giải:

  `-7x^2+4x=3`

  `<=>-7x^2+4x-3=0`

  `Δ’=2^2-(-7).(-3)`

  `=4-21=-17<0`

  `=>` Phương trình trên vô nghiệm. 

  0
  2021-10-12T08:15:08+00:00

  Đáp án:

  pt VN

  Giải thích các bước giải:

  `-7x^2 + 4x =3`

  `<=>-7x^2+4x-3=0`

  Có `\Delta’=2^2-(-7).(-3)=4-21=-17<0`

  Do `\Delta’ <0 =>` pt VN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )