(x+7/4)x3/2=6 Giúp mình giải bài này với nha

Question

(x+7/4)x3/2=6
Giúp mình giải bài này với nha

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-11-04T05:38:08+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:39:11+00:00

  `(x+7/4)xx3/2=6`

  `tox+7/4=6:3/2`

  `tox+7/4=6xx2/3`

  `tox+7/4=4`

  `tox=4-7/4`

  `tox=16/4-7/4`

  `tox=9/4`

  0
  2021-11-04T05:39:12+00:00

  (x+7/4)x3/2=6

  x+7/4 = 6 : 3/2

  x+7/4 = 6 x 2/3

  x+7/4 = 4

  x = 4 – 7/4

  Vậy x = 9/4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )