7,5 x y +20/8 x y = 31,5 : 4,5 OK MNG GIẢI GIÚP NHA TKS MNG TRƯỚC

Question

7,5 x y +20/8 x y = 31,5 : 4,5
OK MNG GIẢI GIÚP NHA
TKS MNG TRƯỚC

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-19T19:09:02+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:10:42+00:00

  Đáp án:0,7

   

  Giải thích các bước giải:

  7,5 x y +20/8 x y = 31,5 : 4,5

  7,5 x y + 2500/1000 x y = 7

  7,5 x y +2,5 x y = 7

  (7,5+2,5) x y =7

  10 x y = 7

   y=7:10

  y=0,7

  0
  2021-08-19T19:10:48+00:00

  Đáp án:   `y = 0,7`

  Giải thích các bước giải:

  `7,5 xx y + 20/8 xx y = 31,5 : 4,5`

  `7,5 xx y + 2,5 xx y = 7`

  `(7,5 + 2,5) xx y = 7`

  `10 xx y = 7`

  `y = 7 : 10`

  `y = 0,7`

  Chúc em học tốt nha !!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )