7,69%=M+96/M+2016.100% tính lm s để cho nó ra Cu nha moing chỉ mk cách tính mk ko bt cách tính

Question

7,69%=M+96/M+2016.100%
tính lm s để cho nó ra Cu nha moing
chỉ mk cách tính mk ko bt cách tính

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-09T07:04:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T07:06:13+00:00

  $0,0769=\frac{M+96}{M+2016}$

  $\Leftrightarrow 0,0769.(M+2016)=M+96$

  $\Leftrightarrow 0,0769M-M= 96-0,0769.2016$

  $\Leftrightarrow -0,9231M=-59,0304$

  $\Leftrightarrow M\approx 64(Cu)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )