x : 7/9 = 2,5 : 7,5 Cho mik kết quả ra phân số nha các bn

Question

x : 7/9 = 2,5 : 7,5
Cho mik kết quả ra phân số nha các bn

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-08-25T07:35:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:37:08+00:00

  x : 7/9 = 2,5 : 7,5

  x : 7/9 = 5/2:15/2

  x : 7/9 = 1/3

  x=1/3×7/9

  x=7/27

  vậy x=7/27

  0
  2021-08-25T07:37:15+00:00

  Đáp án: x = $\frac{7}{27}$

   

  Giải thích các bước giải:

  x : $\frac{7}{9}$ = 2,5 : 7,5

  x : $\frac{7}{9}$ = $\frac{25}{10}$ : $\frac{75}{10}$ 

  x : $\frac{7}{9}$ = $\frac{25}{10}$ . $\frac{10}{75}$ 

  x : $\frac{7}{9}$ = $\frac{250}{750}$

  x : $\frac{7}{9}$ = $\frac{1}{3}$ 

  x = $\frac{1}{3}$ . $\frac{7}{9}$

  x = $\frac{7}{27}$

  Vậy x = $\frac{7}{27}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )