7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được 8,88g muối sắt 3 , cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Mg thu được 8,28g muối magie .Halogen đó là

Question

7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được 8,88g muối sắt 3 , cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Mg thu được 8,28g muối magie .Halogen đó là nguyên tố nào ?

in progress 0
Amaya 1 ngày 2021-12-08T01:52:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:53:32+00:00

  Gọi halogen lả $X_2$

  $2Fe+3X_2\to 2FeX_3$

  $n_{FeX_3}=\dfrac{8,88}{56+3X}(mol)$

  $\Rightarrow n_{X_2}=1,5n_{FeX_3}=\dfrac{13,32}{56+3X}(mol)$

  $Mg+X_2\to MgX_2$

  $n_{MgX_2}=\dfrac{8,28}{24+2X}(mol)$

  $\Rightarrow n_{X_2}=\dfrac{8,28}{24+2X}(mol)$

  Ta có:

  $\dfrac{13,32}{56+3X}=\dfrac{8,28}{24+2X}$

  $\Leftrightarrow 8,28(56+3X)=13,32(24+2X)$

  $\Leftrightarrow X=80(Br)$

  Vậy halogen là brom.

  0
  2021-12-08T01:53:52+00:00

  Gọi Halogen đó là X:

  3X2 + 2Fe =nhiệt độ=> 2FeX3

  Ta có: nFeX3= 8,88/56+3X (mol)

  ==> nX2= 1,5nFeX3= 1,5x(8,88/56+3X)= 13,32/56+3X (mol) (1)

  X2 + Mg ==nhiệt độ==> MgX2

  Ta có: nMgX2= 8,28/24+2X (mol)

  ==> nX2=nMgX2= 8,28/24+2X (2)

  Vì (1) = (2) ==> 13,32/56+3X = 8,28/24+2X

  ==> X= 80

  Vậy X là Br

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )