7 . Một ôtô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài . Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là vi = 12m / s ; V2 = 8m / s ; V3 = 16mm

Question

7 . Một ôtô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài . Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là vi = 12m / s ; V2 = 8m / s ; V3 = 16mm / s . Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả chặng đường .

in progress 0
Alaia 1 tuần 2021-12-02T18:57:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:58:26+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc trung bình:

  (eqalign{
  & {v_{tb}} = {{3{ m{s}}} over {{t_1} + {t_2} + {t_3}}} = {{3{ m{s}}} over {{s over {{v_1}}} + {s over {{v_2}}} + {s over {{v_3}}}}} cr
  & = {{3{v_1}{v_2}{v_3}} over {{v_1}{v_2} + {v_2}{v_3} + {v_3}{v_1}}} Leftrightarrow {v_{tb}} = 11,1m/s cr} )

  0
  2021-12-02T18:58:49+00:00

  Đáp án: lấy 12+8+16(m)/3=12m/s

  Giải thích các bước giải: nó cùng chiều dài thì cứ lấy số trung bình cộng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )