7000 dm2 = ? m2 ( chấm hỏi phải là 1 số thập phân nha )

Question

7000 dm2 = ? m2 ( chấm hỏi phải là 1 số thập phân nha )

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-07-11T01:00:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:01:29+00:00

  7000 dm² = 70

   Vì 1m² = 100dm² ⇒ 7000dm² = 7000/100 = 70m²

  0
  2021-07-11T01:01:50+00:00

  $7000 dm² = \dfrac{7000}{100} = 70 m²$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )