75. The bar………I was telephoning from was so noisy that I couldn’t hear the person at the other end of the line.

Question

75. The bar………I was telephoning from was so noisy that I couldn’t hear the person at the other end of the line.

in progress 0
Adalynn 5 tháng 2021-07-12T09:46:45+00:00 2 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:48:08+00:00

  The bar was so noisy that I couldn’t hear the person at the other end of the line. I was telephoning from this bar

  Tạm dịch: Bar quá ồn ào mà tôi không thể nghe thấy người ở đầu kia của đường dây. Tôi đã gọi điện từ quán bar này

  VOTE 5 SAO + CẢM ƠN VÀ CHO MK XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ!

  0
  2021-07-12T09:48:44+00:00

  The bar………I was telephoning from was so noisy that I couldn’t hear the person at the other end of the line

  `->` which 

  Dùng mệnh đề quan hệ 

  `->` Vì the bar : chỉ vật nên ta sẽ dùng MĐQH which 

  @ Nấm lùn ????

  Bổ sung câu 76-90 

  `76` who

  `77` whose 

  `78` that 

  `79` which

  `80` who

  `81` whom

  `82` who

  `83` , 84 bị thiếu đề

  `85` who

  `86` that 

  `87` which

  `88`. Which

  `89` who

  `90` who 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )