75phan 100+3phan4 nhan 29 +75 phan tram nhan 30+0,75 nhan 4

Question

75phan 100+3phan4 nhan 29 +75 phan tram nhan 30+0,75 nhan 4

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-16T12:11:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:12:42+00:00

  =3/2*29+75%*30+0,75*4

  =43,5+22,5+3

  =66+3

  =69

  Chúc bạn học tốt!

   

  0
  2021-10-16T12:12:59+00:00

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )