x – 777 = 111 x – 777 = 888 + 777 Ai lập cho mình một nhóm We are number 1 đi ạ Thank you Những bạn tl mà lập mình cho CTLHN

Question

x – 777 = 111
x – 777 = 888 + 777
Ai lập cho mình một nhóm We are number 1 đi ạ Thank you
Những bạn tl mà lập mình cho CTLHN

in progress 0
Josephine 13 phút 2021-09-15T03:30:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:31:33+00:00

  a) x – 777 = 111

                x = 111 + 777

                x = 888

  Vậy x = 888

  b) x – 777 = 888 + 777

      x – 777 = 1665

               x = 1665 + 777

               x = 2442

  Vậy x = 2442

  0
  2021-09-15T03:32:01+00:00

  @Gaumatyuki

  a, x – 777 = 111

           x = 111 + 777

           x = 888

  b, x – 777 = 888 + 777

      x – 777 = 1,665

            x = 1,665 + 777

            x = 2,442

  Chúc bạn học tốt

  Mềnh có nhóm rồi sr 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )