7h30 một ô tô đi từ A-B với vận tốc bằng 40km/h, đến B lúc 9h15. Lúc 8 h một xe máy đi từ B-A với vận tốc 35km/h. Hỏi 2 xe gặp lúc mấy h

Question

7h30 một ô tô đi từ A-B với vận tốc bằng 40km/h, đến B lúc 9h15. Lúc 8 h một xe máy đi từ B-A với vận tốc 35km/h. Hỏi 2 xe gặp lúc mấy h

in progress 0
Alice 1 năm 2021-09-18T13:54:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:55:44+00:00

  Đáp án: 

  8 giờ 56 phút

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian ô tô đi là :

      9h15 – 7h30 =  1h45 = 1,75h

  Quãng đường AB dài là :

      1,75 x 40 = 70 ( km)

  2 xe gặp nhau sau :

       70 : ( 40 + 35 )= 14 / 15 giờ = 56 phút 

   2 xe gạp nhau lúc :

       8h + 56 phút = 8 giờ 56 phút

   Cho mình câu trả lời hay nhất nha !

  0
  2021-09-18T13:56:25+00:00

  Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

   9 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 1 giờ 45 phút

  1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

  quãng đường AB là:

  40 x 1,75 = 70 (km)

  thời gian ô tô đi trước xe máy là:

  8 giờ – 7 giờ 30 phút = 30 phút

  30 phút = 0,5 giờ

  30 phút ô tô đi được là:

  40 x 0,5 = 20 (km)

  khoảng cách 2 xe khi đó là:

  70 – 20 = 50 (km)

  tổng vận tốc 2 xe là:

  40 + 35 = 75 (km/giờ)

  thời gian 2 xe gặp nhau là:

  50 : 75 = 2 / 3 (giờ)

  2/3 giờ = 20 phút

  thời điểm 2 xe gặp nhau là:

  8 giờ + 30 phút + 20 phút = 8 giờ 50 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )