7m50cm= cm,số cần điền vào chỗ trống là

Question

7m50cm= cm,số cần điền vào chỗ trống là

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-08-18T16:54:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:55:22+00:00

  7m50cm= 750cm

  0
  2021-08-18T16:55:43+00:00

  7m=700cm 

  700cm+50cm=750cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )