8^13 : 4^10=?? giải hộ với!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question

8^13 : 4^10=??
giải hộ với!!!!!!!!!!!!!!!!!

in progress 0
Valentina 2 tuần 2021-07-11T01:05:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:07:22+00:00

  `= (2^3)^13 : (2^2)^10`

  `= 2^39 : 2^20`

  `= 2^19`

   

  0
  2021-07-11T01:07:29+00:00

  Đáp án:

   `2^19`

  Giải thích các bước giải:

  `8^13 : 4^10=(2^3)^13 :(2^2)^10=2^(3.13) :2^(2.10)=2^39 : 2^20=2^(39-20)=2^19`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )