8,3*0,4+16,7*10:25 tính nhanh 0,356*17+6*0,356-0,356*3

Question

8,3*0,4+16,7*10:25 tính nhanh 0,356*17+6*0,356-0,356*3

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-10-06T00:36:25+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:37:27+00:00

  a,8,3*0,4+16,7*10:25

  =3,35+167:25

  =3,35+6,68

  =10,15

  b,0,356*17+6*0,356-0,356*3

  =6,052+2,136-3,356

  =8,188-3,356

  =4,832

  0
  2021-10-06T00:37:32+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Giải thích các bước giải:

  $\text{a) 8,3 x 0,4 + 16,7 x 10 : 25}$

  $\text{=     3,35   + 167 : 25}$

  $\text{=     3,35   +     6,68}$

  $\text{=             10,15.}$

  $\text{b)  0,356 x 17 + 6 x 0,356 – 0,356 x 3}$

  $\text{  =      6,052   +    2,136   –    3,356}$

  $\text{   =             8,188             –    3,356}$

  $\text{   =                           4,832.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )