(x -8)(x +8) – (x+7)^2 rút gọn biểu thức trên

Question

(x -8)(x +8) – (x+7)^2
rút gọn biểu thức trên

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2021-08-22T13:41:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:42:43+00:00

  `(x -8)(x +8) – (x+7)^2`

  `=x^2-64-(x^2+14x+49)`

  `=x^2-64-x^2-14x-49`

  `=-14x-113`

   

  0
  2021-08-22T13:43:02+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `(x-8)(x+8)-(x+7)^2`

  `=x^2-8^2-(x+7)^2`

  `=x^2-64-(x^2+14x+49)`

  `=x^2-64-x^2-14x-49`

  `=(x^2-x^2)-14x-(64+49)`

  `=-14x-113`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )