8,91m = 100% Hỏi 1,86m = bao nhiêu % mình cần gấp

Question

8,91m = 100%
Hỏi 1,86m = bao nhiêu %
mình cần gấp

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-08-31T08:13:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:15:35+00:00

  Đáp án:

   20%

  Giải thích các bước giải:

  1.86 x 100 / 8.91=20% 

   

  0
  2021-08-31T08:15:39+00:00

  Đáp án:

   = $\frac{1,86}{8,91}$  x 100% ~ 20,88%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )