8) Một ca nô chạy trên một khúc sông từ bến A đến bến B. Khi ca nô đi xuôi dòng hết 4 giờ và khi đi ngược dòng hết 6 giờ. Tính khoảng cách từ bến A đ

Question

8) Một ca nô chạy trên một khúc sông từ bến A đến bến B. Khi ca nô đi xuôi dòng
hết 4 giờ và khi đi ngược dòng hết 6 giờ. Tính khoảng cách từ bến A đến bến B,

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-09-06T10:23:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:24:28+00:00

                                                              Bg                                         

  Trên cùng một đoạn đường thời gian xuôi và thời gian ngược luôn tỉ lên nghịch với nhau .

  Tỉ lệ thời gian xuôi và thời gian ngược là 4/6 thì thời thì vận tốc xuôi và vận tốc ngược là 6/4 = 3/2 

  Vận tốc xuôi hơn vận tốc ngược là : 6 x 2= 12 (km)

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  3-2 = 1 ( phần ) 

  Vận tốc xuôi dòng là :

  4 : 1 x 1= 4 ( km/giờ ) 

  Khoảng cách A B là :

  4 x 4 = 16 ( km ) 

                                                                Đáp số :  16 km 

  Cho xin ctlhn ạ 5***** và cảm ơn

  0
  2021-09-06T10:24:57+00:00

  Đáp án:

   288

  Giải thích các bước giải:

   1 giờ cano đi xuôi dòng:1/6

  1 giờ cano đi ngược dòng:1/8

  Vì hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng bằng 2 lần vận tốc dòng nước

  (1/6-1/8):2=1/48

  Quãng đường AB là 6:1/48=288(km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )