8 mũ 2 x 8 mũ 3 ———————– 4 mũ 10

Question

8 mũ 2 x 8 mũ 3
———————–
4 mũ 10

in progress 0
Reese 1 năm 2021-09-27T21:32:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:33:54+00:00

  Đáp án:

  = 1/35

  =0,03125

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-27T21:34:03+00:00

  Đáp án: nhân thêm 32 ở giữa phép tính

  Giải thích các bước giải: vì ở trên tính ra dc 32768 mà nhân cho 32 sẽ = 1048576 (4^10) hihi. lấy 4^10:32768 sẽ =32 nha bạn còn nếu —— là dấu chia thì đáp án là 1 phần 32 nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )