8 Pháp luật Việt Nam là phương tiện phát huy A: khả năng thúc đẩy hiện tượng khủng hoảng. B: năng lực xóa bỏ loại hình cạnh tranh. C: chủ nghĩa

Question

8
Pháp luật Việt Nam là phương tiện phát huy
A:
khả năng thúc đẩy hiện tượng khủng hoảng.
B:
năng lực xóa bỏ loại hình cạnh tranh.
C:
chủ nghĩa độc tôn dân tộc.
D:
quyền làm chủ của nhân dân.
11
Phát hiện nhà bà A có nhiều khách lạ ra vào, gia đình lại giàu lên bất thường và có biểu hiện vi phạm pháp luật, chị B hàng xóm đã báo cho cơ quan chức năng. Chị B đã sử dụng quyền nào sau đây của công dân?

A:
Khiếu kiện.
B:
Tố cáo.
C:
Tố tụng.
D:
Khiếu nại.
25
Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A:
Tham gia giữ trật tự phiên tòa.
B:
Bảo mật danh tính người tố cáo.
C:
Từ chối cung cấp chứng cứ vụ án.
D:
Giám sát hoạt động truyền thông.

in progress 0
Eliza 33 phút 2021-09-10T02:09:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:10:15+00:00

  câu 8

  là c

  câu 11

  là b

  câu 25

  là c

  0
  2021-09-10T02:10:47+00:00

  câu 8 đáp án D

  Câu 11 đáp án B

  CÂU 25 DÁP ÁN B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )