8. Quần xã sinh vật ở biển có cấu trúc A. Phân tầng thẳng đứng hay theo phân bố đều. B. Phân tầng theo chiều ngang hay theo phân bố ngẫu nhiên. C. Phâ

Question

8. Quần xã sinh vật ở biển có cấu trúc
A. Phân tầng thẳng đứng hay theo phân bố đều.
B. Phân tầng theo chiều ngang hay theo phân bố ngẫu nhiên.
C. Phân tầng thẳng đứng hay theo phân bố ngẫu nhiên
D. Phân tầng thẳng đứng hay theo chiều ngang.

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-27T07:26:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:27:51+00:00

  Đáp án:

   

  A

   

  0
  2021-10-27T07:28:17+00:00

  Quần xã sinh vật ở biển có cấu trúc:

  D. Phân tầng thẳng đứng hay theo chiều ngang.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )