80 năm các ngăn tim sẽ làm việc và được nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian??

Question

80 năm các ngăn tim sẽ làm việc và được nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian??

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-11-21T07:38:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:39:07+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Trong 1 chu kì tim (dài 0,8s, ở người) thì tâm nhĩ làm việc 0,1s; tâm thất làm việc 0,3s, nghỉ chung 0,4s

  vậy trong 80 năm

  Tâm nhĩ: làm việc 10 năm, nghỉ 70 năm

  Tâm thất: làm việc 30 năm, nghỉ 50 năm

  0
  2021-11-21T07:39:17+00:00

  Tâm nhĩ trong 80 năm nghỉ đươc khoảng: 70 năm

  Tâm thất trong 80 năm nghỉ được khoảng 50 năm

  tim nghỉ ngơi hoàn toàn được 40 năm

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )