87. Cho 2,84g hh CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dd HCl thấy bay ra 672 ml CO2 (đkc). Phần trăm khối lượng của 2 muối trong hh trên theo thứ tự là

Question

87. Cho 2,84g hh CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dd HCl thấy bay ra 672 ml CO2 (đkc). Phần trăm khối lượng của 2 muối trong hh trên theo thứ tự là

in progress 0
Jasmine 2 ngày 2021-12-07T21:59:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:01:22+00:00

  CaCO3 + 2HCl ==>CaCl2 + H2O + CO2

  x………………………………………………………………x

  MgCO3 + 2HCl ==> MgCl2 + H2O + CO2

  y……………………………………………………………………y

  Gọi x, y lần lượt là nCaCO3 và nMgCO3, ta có:

  100x + 84y= 2,84

  nCO2= x+y= 0,672/22,4= 0,03

  Giải hệ trên ta được:

  x= 0,02

  y= 0,01

  ==> mCaCO3= 0,02×100= 2 (g)

  mMgCO3= 0,01×84= 0,84 (g)

  ==> Bạn tự tính % nhé

   

  0
  2021-12-07T22:01:42+00:00

  Đáp án:

  %mCaCO3=70,4% ->%mMgCO3=29,6%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol CaCO3 là y; MgCO3 là y

  -> 100x+84y=2,84

  CaCO3 —> CaO + CO2

  MgCO3 —> MgO + CO2

  Ta có: nCO2=nCaCO3 + nMgCO3=x+y=0,672/22,4=0,03 mol

  Giải được x=0,02; y=0,01

  -> mCaCO3=0,02.100=2 gam

  ->%mCaCO3=2/2,84=70,4% ->%mMgCO3=29,6%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )