[x]/9 = (2/3)^2 dấu ^ là số mũ 2 nhé Tính giúp mình nhé hứa cho 5 sao + cảm ơn + ctlhn

Question

[x]/9 = (2/3)^2
dấu ^ là số mũ 2 nhé
Tính giúp mình nhé hứa cho 5 sao + cảm ơn + ctlhn

in progress 0
Alexandra 28 phút 2021-10-09T23:50:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:51:44+00:00

  Đáp án: `x=4`

   

  Giải thích các bước giải:

  `[x]/9 = (2/3)^2`

  `=>[x]/9 = 4/9`

  `=>x=4` (chung tử `9`)

  Vậy `x=4`

  0
  2021-10-09T23:51:58+00:00

  $\frac{x}{9}= (\frac{2}{3})^{2}$  

  ⇒ $\frac{x}{9}= \frac{4}{9}$  

  ⇒ x=4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )