9x^2 + 6x +1=0 Giải hộ mình bài này nha,cảm ơn các bạn Đây là bài lớp 9 nha

Question

9x^2 + 6x +1=0
Giải hộ mình bài này nha,cảm ơn các bạn
Đây là bài lớp 9 nha

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-12T08:16:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:17:50+00:00

  Đáp án:

   9x² + 6x + 1 = 0

  Δ = b² – 4.a.c

     = 6² – 4.9.1 

     = 36 – 36

     = 0

  vì Δ = 0 nên phương trình có hai nghiệm kép

  x = $\frac{-b}{2a}$ 

  ⇔ x = $\frac{-6}{2.9}$ 

  ⇔ x = $\frac{-1}{3}$ 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-12T08:18:02+00:00

  Đáp án:

   x = – 1/3

  Giải thích các bước giải:

  9????2+6????+1=0

  9????2+3????+3????+1=0

  (9????2+3????)+(3????+1)=0

  3????(3????+1)+3????+1=0

  3????(3????+1)+3????+1=0

  (3????+1)(3????+1)=0

  (3????+1)(3????+1)=0

  (3????+1)2=0

  (3????+1)2=0

  3????+1=0

  ????=− 1/3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )