9+9×3+9+9×6 tính bằng cách thuận tiện nhất

Question

9+9×3+9+9×6
tính bằng cách thuận tiện nhất

in progress 0
Liliana 3 ngày 2021-12-06T22:47:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T22:49:05+00:00

  9 + 9 x 3 + 9 + 9 x 6
  = 9 x ( 1 +3+1+6 )
  = 9 x 11
  = 99

   

  0
  2021-12-06T22:49:26+00:00

  Đáp án: 99

   

  Giải thích các bước giải:

   9+9×3+9+9×6

  = 9 x 1 + 9 x 3 + 9 x 1 + 9 x 6

  = 9 x (1 + 3 + 1 + 6)

  = 9 x 11

  = 99

  Chúc bạn thi tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )