9.Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 42cm, chiều cao bằng đáy bé, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Tìm diện tích hình thang đó. 10.Một hình thang có d

Question

9.Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 42cm, chiều cao bằng đáy bé, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Tìm diện tích hình thang đó.
10.Một hình thang có diện tích 1053cm2, biết rằng nếu tăng đáy bé thêm 4cm thì được hình thang mới có diện tích bằng 1107cm2. Tìm độ dài đáy bé, đáy lớn của hình thang, biết rằng hiệu hai đáy bằng 14cm.
11. Một cái nong hình tròn có bán kính 40cm. Tính chu vi cái nong đó.

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-28T14:09:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:11:22+00:00

  Bài 9 :                          Bài giải

     Tổng số phần bằng nhau là :

             $\ 3 + 4 = 7$ (phần)

     Chiều cao của hình thang là :

             $\ 42 : 7 × 6 = 18$ (cm)

     Diện tích hình thang là :

             $\ 42 × 18 : 2 = 378$ $\ (cm^{2})$

                  Đáp số : $\ 378 cm^{2}$

  Bài 11 :                        Bài giải

      Chu vi cái nong đó là :

                $\ 40 × 2 × 3,14 = 251,2$ (cm)

                        Đáp số : $\ 251,2 cm$

   

  0
  2021-10-28T14:11:22+00:00

  9. Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 42cm, chiều cao bằng đáy bé, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Tìm diện tích hình thang đó.

                  Giải:

  $\text{Ta có sơ đồ: (Trong hình.)}$

  $\text{Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:}$

  $\text{3 + 4 = 7 (phần)}$

  $\text{Đáy lớn của hình thang là:}$

  $\text{(42 ÷ 7) × 4 = 24 (cm)}$

  $\text{Đáy bé của hình thang là:}$

  $\text{(42 ÷ 7) × 3 = 18 (cm)}$

  $\text{Chiều cao hình thang bằng đáy bé (= 18cm)}$

  $\text{Diện tích hình thang là:}$

  $\dfrac{(24+18)×18)}{2}$ = $\text{378 (cm²)}$

  $\text{Đ/S:…}$

  10. Một hình thang có diện tích 1053cm2, biết rằng nếu tăng đáy bé thêm 4cm thì được hình thang mới có diện tích bằng 1107cm2. Tìm độ dài đáy bé, đáy lớn của hình thang, biết rằng hiệu hai đáy bằng 14cm.

           Giải:

  Khi tăng đáy bé lên 4 cm thì diện tích hình thang tăng thêm :
  1107 – 1052 = 54 (cm²)
  Chiều cao hình thang là :
  (54 × 2) ÷ 4 = 27 (cm)
  Tổng độ dài hai đáy của hình thang là :
  (1053 × 2) ÷ 27 = 78 (cm)
  Đáy bé hình thang là :
  (78 – 14) ÷ 2 = 32 (cm)
  Đáy lớn hình thang là :
  32 + 14 = 46 (cm)
  Đáp số: Đáy lớn: 46 cm.
               Đáy bé: 32 cm.

  11. Một cái nong hình tròn có bán kính 40cm. Tính chu vi cái nong đó.

       Giải:

  $\text{Chu vi cái nong đó là:}$

  $\text{40 × 2 × 3,14 = 251,2 (cm)}$

  $\text{Đ/S:…}$

  $\text{#nocopy}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )