95+5489475327+2345=………… khongđung may tinh

Question

95+5489475327+2345=………… khongđung may tinh

in progress 0
Lyla 4 tháng 2021-09-03T16:36:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:37:21+00:00

  95+5489475327+2345=

  =(95+2345)+5489475327

  =2440+5489475327

  =5489477767

  0
  2021-09-03T16:38:10+00:00

  95+5489475327+2345=5489477767

  đúng ko, mk nhẩm nhức óc

  5489475327

  +

  95

  _____________

  5489475422

  +

  2345

  _____________

  5489477767

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )