99-97 cộng 95 trừ 93 cộng 91 trừ 89 cộng…cộng 7 trừ 5 cộng 3 trừ 1

Question

99-97 cộng 95 trừ 93 cộng 91 trừ 89 cộng…cộng 7 trừ 5 cộng 3 trừ 1

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-07-10T11:46:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:48:00+00:00

  Đáp án:

  `=50`

  Giải thích các bước giải:

  `99-97+95-93+91-89+…+7-5+3-1`
  `=(99-97)+(95-93)+(91-89)+…+(7-5)+(3-1)`
  `=2+2+2+…+2+2`
  `text{Từ 1 đến  có tất cả số số hạng là:}`
  `(99-1):2+1=50(số)`
  `text{Vậy có tất cả số cặp là:}`
  `50:2=25(cặp)`
  `=25.2`
  `=50`

  0
  2021-07-10T11:48:13+00:00

          The best of team – Minhhai2k10

                 bạn chủ tus tham khảo nha ^~^       

  giải thích các bước giải :

  99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + …. + 7 – 5 + 3 – 1

  = ( 99 – 97 ) + ( 95 – 93 ) + ( 91 – 89 ) + …. + ( 7 – 5 ) + ( 3 – 1 )

  = 2 + 2 + 2 + …. + 2 + 2

  Từ 1 đến 99 có tất cả số hạng là : 

           ( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số hạng )

  Vậy có tất cả số cặp là : 

           50 : 2 = 25 ( cặp )

                  chúc bạn một ngày tốt lành !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )