A)x:0,25+x:0,5(x+x:0,01=215 B)17,25-(0,5×x:2-4,2)=15

Question

A)x:0,25+x:0,5(x+x:0,01=215
B)17,25-(0,5×x:2-4,2)=15

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-17T06:03:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:04:40+00:00

  `A)x:0,25+x:0,5(x+x:0,01)=215`

  `x*4+x*2(x+x*100)=215`

  `<=>x*4x+x*2+101x=215`

  `<=>4x+202xx=215`

  `<=>4x+202x^2-2515=0`

  `<=>x=-(2-3√4826)/202` hoặc `-(2+3√4826)/202`

  `B)17,25-(0,5×x:2-4,2)=15`

  `<=>0,5*x:2-4,2=2,25`

  `<=>0,5*x:2=6,45`

  `<=>0,5*x=12,9`

  `<=>x=25,8`

  Vậy …………..

  0
  2021-09-17T06:04:49+00:00

  A) x:0,25+x:0,5+x+x:0,01=215
  = x*4+x*2+x*1*100=215
  = x*(4+2+1+100)=215
  = x*107=215
  => x= 2
  B) Ra đ/s kì quá mk chưa làm đc =((

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )