A=1+4+4/2+4/3+…+4/98 chung to A chia het cho 21

Question

A=1+4+4/2+4/3+…+4/98 chung to A chia het cho 21

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-09-10T12:28:02+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T12:29:17+00:00

    Đáp án: Bài toán sai hoàn toàn

    Giải thích các bước giải: $A=1+4+4^2+4^3+…+4^{98}\\\Leftrightarrow 4A=4+4^2+…+4^{99}\\\Leftrightarrow 4A-A=4^9{9}-1=3A\\\Leftrightarrow A=\frac{4^{99}-1}{3}$. Đến đây sử dụng hàm mod để tính chữ số tận cùng thì ta thấy A không chia hết cho 5.

    Gía trị thật sự của A ở đây là 133911503688249189628496841028430216876850249481899402941781

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )