a, 1 giờ 30 phút = giờ ? 2 giờ 15 phút = giờ? b, 90 giây = phút? 5 ngày 8 giờ = giờ ? c, 2m 4dm =

Question

a, 1 giờ 30 phút = giờ ?
2 giờ 15 phút = giờ?
b, 90 giây = phút?
5 ngày 8 giờ = giờ ?
c, 2m 4dm = m?
1kg 9g = kg?
hộ mình với ạ !

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-16T05:40:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:41:15+00:00

  `a, 1,5h` và `2,25h`

  `b,1,5ph` và `128h`

  `c,2,4m` và `1,009g`

  0
  2021-10-16T05:41:44+00:00

  a, 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

  2 giờ 15 phút =2,25 giờ

  b, 90 giây = 1,5 phút

  5 ngày 8 giờ = 128 giờ

  c, 2m 4dm = 2,4 m

  1kg 9g= 1,009 kg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )