a.X-1 trên 2x+3=-3+1 trên |x+1| b.căn 5x +6 = x-6 c.căn 3-x=căn x+2 hết căn +1 Cố gắng dịch em cái nha em cảm ơn nhiều☺

Question

a.X-1 trên 2x+3=-3+1 trên |x+1|
b.căn 5x +6 = x-6
c.căn 3-x=căn x+2 hết căn +1
Cố gắng dịch em cái nha em cảm ơn nhiều☺

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-08-20T04:48:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:49:56+00:00

  $\sqrt {5x + 6} = x – 6$. ĐK: $x\geq6$ 

  $⇔ 5x +6=x^2-12x+36$

  $⇔ x^2-17x+30=0$

  $ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 2\text{(loại)}\\ x = 15 \text{(nhận)} \end{array} \right.$

  Vậy…

  $\begin{array}{l} \sqrt {3 – x} = \sqrt {x + 2} + 1.\left( {x \le – 2} \right)\\ \Leftrightarrow 3 – x = x + 2 + 2\sqrt {x + 2} + 1\\ \Leftrightarrow 2\sqrt {x + 2} = – 2x\\ \Leftrightarrow \sqrt {x + 2} = – x\\ \Leftrightarrow x + 2 = {x^2}\\ \Leftrightarrow {x^2} – x – 2 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = – 1 (nhận)\\ x = 2(loại) \end{array} \right. \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )