a) 1 yến = …kg 5 yến = ….kg 1 yến 7 kg = …..kg 10kg = …yến 8 yến = ….kg 5 yến 3kg = ….kg b) 1 tạ = …..yến 4 tạ = …..yến 10 yến = ….t

Question

a) 1 yến = …kg
5 yến = ….kg
1 yến 7 kg = …..kg
10kg = …yến
8 yến = ….kg
5 yến 3kg = ….kg
b) 1 tạ = …..yến
4 tạ = …..yến
10 yến = ….tạ
2 tạ = …..kg
1 tạ = …kg

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-07-08T19:56:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:57:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. `1` yến = `10` kg

  `5` yến = `50` kg

  `1` yến `7` kg = `17` kg

  `10` kg = `1` yến

  `8` yến = `80` kg

  `5` yến `3` kg = `53` kg

  b. `1` tạ = `10` yến

  `4` tạ = `40` yến

  `10` yến = `1` tạ

  `2` tạ = `200` kg

  `1` tạ = `100` kg

  Chúc học tốt

  0
  2021-07-08T19:58:13+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) 1 yến = .10..kg

  5 yến = .50…kg

  1 yến 7 kg = …17..kg

  10kg = .1..yến

  8 yến = …80.kg

  5 yến 3kg = .53…kg

  b) 1 tạ = …10..yến

  4 tạ = .40….yến

  10 yến = ….1 tạ

  2 tạ = .200….kg

  1 tạ = .100..kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )